Tilbud til Idrettslag

Baneleie:

– Plass til flere medlemmer og lag.

– 45 plasser på markeds råeste maskiner.

– Alt man trenger for å komme i gang.

– En egen dedikert etasje.

– Tilgjengelige e-sport trenere.

– Mulighet å booke faste dager.

– Fri support.

Intropris: 950,- pr. time + 25kr pr. utøver

Fordeler:

– Slipper å investere i eget utstyr hos idrettslaget.

– Dere kan starte opp med en gang.

– Tilbudet er der, maskinene står klare til bruk.

– Tilgjengelige trenere.

– Mulighet for flere medlemmer i idrettslaget da man treffer flere barn/unge.

– Mestring, bygge selvbilde, integreringsarena

– Bygge nye relasjoner på tvers av alder, kjønn og funksjonsnivå.

– Utvikle kompetanse (21. Century Skills – kommunikasjon, samarbeid, kritisk tenking, kreativitet).

– Gjør dyrt utstyr tilgjengelig for alle.

– Økt kunnskap og kompetanse for e-sport og teknologi

– Bygge opp om den positive aktiviteten som idrettslagene allerede gjør.