Bli medeier i Jotunheimen E-sport

Jotunheimen E-sport driver Norges største gamingsenter, og nå skal vi ta konseptet ut i Norge!

Vi har nå åpnet en begrenset emisjon mot eksisterende og nye eiere.

Egenutviklet konsept

5.3 Mnok i omsetning første hele driftsår.

4.6 Score på Google Reviews

 • Målet er å hente inn inntil 6 MNOK i ny kapital eller konvertering av gjeld – med utstedelse av inntil 9600 nye aksjer. 
 • Max tegning settes til 9600 nye aksjer.
 • Minstetegning er 2 aksjer av totalt 1250,- NOK
 • Ved tegning av aksjer over 10.000 NOK vil man få med et årskort på Jotunheimen e-sport som kan overdras til en slektning, venn eller bekjent.
 • Tegning gjøres i egen vedlagt tegningsblankett.
 • Tegning avsluttes 1. Juni eller tidligere om emisjonen fulltegnes

Hva er Jotunheimen?

Hvorfor investere i Jotunheimen e-sport

 • Være med på en unik reise
 • Få konseptet ut i Norge
 • Oppnådd 4,6 kundescore av 5
 • Et enormt marked
 • Omsatte for over 5 MNOK første hele driftsår


Jotunheimens Nye Konsept

 • Vi har med vårt nye konsept mulighet å komme ut til hele Norge på kort tid
 • Vi leier ut konseptet på månedsbasis til hoteller, flyplasser, kjøpesentre, holiday club osv.
 • Kan skaleres i små enheter eller større enheter
 • Jotunheimen stiller med leieavtale, support, serviceavtale, fjernsupport, swapløsning ved service, lisenser på programvare og flåtelisenser på spill. Support i hele vår åpningstid.
 • Vi har folkene allerede i dag som kan systemene og mulighetene.

Styre og ledelsen i Jotunheimen har bred og ulik erfaring fra mange forskjellige bransjer. Fellesnevneren for alle er at man har vært med å skape business, og vet hva som kreves for å lykkes med det. Sammen så har vi en kompetanse som skal til for å ta Jotunheimen konseptet videre.

Slik vil kapitalen bli investert ved fulltegning.

 • 50 % utvikle og selge nytt konsept. Lønn til daglig leder, salgssjef og montør.
 • 30 % til å styrke egenkapitalen til vår «consept store» dagens Jotunheimen
 • 20% til å jobbe med merkevaren og markedsføring.

Målet er å hente 6 MNOK for å ha rom til å gjøre det posisjoneringene vi trenger for å få Jotunheimen konseptet ut og frem.

Verdsettelse

Jotunheimen hentet sist med Folkeinvest 4 MNOK basert på en pre-money valuation på NOK 12.000.000.

Post-money NOK 16.000.000. Da basert på en ide og drøm om å skape en møteplass for gamere og entusiaster.

Vi fulltegnet emisjonen på 36 timer, og det var en stor suksess. I dag er dette tatt et steg videre, og vi har bygget opp et konsept som kan skaleres over hele Norge/Norden/Europa.

Vi jobber fortsatt med lønnsomheten på Jotunheimen senteret. Vi verdsetter i dag selskapet til NOK 25.000.000 og ønsker å hente inntil NOK 6.000.000. Dette betyr en post-money valuation på NOK 31.000.000.

Jotunheimen i pressen

Prognose økonomisk utvikling

Prognosen er basert på en utvidelse av konseptet til kjøpesenter, hoteller, flyplasser, hyttebyer mm. Vi har lagt opp til cirka 30 lokasjoner første år.


Kostnader

Kostnadene i prosjektet er linære ift utrullingstakten og man vil ha ganske god kontroll på disse. Kostnadene baserer seg på leasing av utstyr, i tillegg til noen service og support kostnader. Disse tjenestene kjøper vi internt fra Jotunheimen Trondheim. Økonomien i prosjektet er meget god om man kommer ut i markedet.

Noen av våre mange Google Reviews